Electrische oplading en ontlading

Bij beweging ontstaat door wrijving altijd elektrostatische oplading in het lichaam. Onvoldoende geleidende veiligheidsschoenen en kleding vergroten deze oplading. Er vindt dan op een gegeven moment een ontlading plaats. Een te grote en ongecontroleerde elektrostatische ontlading kan zeer vervelende en soms zelfs ernstige gevolgen hebben.

Electro-statische ontlading is van groot belang bij ontploffingsgevaar ( explosieve stoffen, chemicaliën, gassen, stofexplosie) en in werksituatie met gevoelige electronica (microchips, harddisks en dergelijke)

ESD Veiligheidsschoenen

De electrische weerstand van veiligheidsschoenen is een belangrijke eigenschap. ESD-veiligheidsschoenen garanderen een lage electrische weerstand en voeren de electrostatische lading gecontroleerd af. Voor ontlading via de schoen is echter wel een geaarde ondergrond noodzakelijk.

Antistatische veiligheidsschoenen

Antistatische veiligheidsschoenen hebben een elektrische weerstand die ligt tussen 0,1 en 1000 MegaOhm (MΩ), gemeten volgens EN 20344: 2011 5 10. Deze waarde is een compromis tussen een goede bescherming tegen elektrische schokken en een voldoende open systeem waarbinnen geleiding mogelijk is. 

ESD: wat is dat eigenlijk?

ESD staat voor Electro Static Discharge; een onzichtbaar vonkje dat van een geladen geleidend oppervlak overspringt naar een ander geleidend oppervlak. Hoe groter de raakoppervlaktes zijn, hoe beter de geleiding en hoe groter de statische ontlading.

Dit gevaar kan al ontstaan bij een ontlading vanaf slechts 10 volt, terwijl elektrostatische ontlading pas vanaf 3000 volt door de mens is waar te nemen!

Vaak is de schade die een staticiteit kan veroorzaken niet direct zicht- of merkbaar, maar openbaart zich na enige tijd als een ‘onverklaarbaar’ defect. Kortom; ESD kan zeer ernstige gevolgen hebben op de werkvloer!

ESD-Normeringen

De norm IEC 61340-5-1:2007 (IEC 61340-4-5). en testmethode wordt in de praktijk in ESD-omgevingen toegepast. De ESD-schoenen moeten daarbij een weerstand hebben van minder dan 3,5 x 107 W (wat gelijk is aan < 35MW).

ESD-Meetservice

Van den Boom schoenen beschikt over de mogelijkheid in eigen huis ESD-metingen te verrichten. Met eigen meetapparatuur kunnen wij zelfstandig de geleiding van elk paar schoenen nog eens afzonderlijk doormeten. Op verzoek kunnen de meetgegevens in een testrapport worden aangereikt.

EPA

Een EPA (ESD Protected Area) is een ESD veilige ruimte. Buiten ESD-veiligheidsschoenen werkkousen en werkkleding spelen nog andere elementen een grote rol bij het creëren van een EPA. Hierbij valt te denken aan onder andere gereedschap, meubilair, vloeren, luchtvochtigheid en temperatuur.

Vragen

Neem contact op

Heeft u een vraag, bel met Van den Boom Schoenen 0495 631 449 of stuur een mail naar info@vandenboomschoenen.nl
U kunt ook het contactformulier invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.